Selamat Datang ke Sistem Latihan Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang
Permohonan Kursus Online Log Masuk Sistem
Ruang yang bertanda (*) adalah wajib diisi.
  MAKLUMAT PESERTA
  No. Kad Pengenalan * :    
  Nama Peserta * :
  Jabatan * :
  Bahagian :
  Alamat Tempat Kerja :
  Gelaran Jawatan * :
  Gred Jawatan * :
  Tarikh Lantikan ke Jawatan Sekarang :
  Nombor Telefon :   Nombor Faks :
  Jantina :   Bangsa :
  Agama :   Taraf Perkahwinan :
  Emel * :
  Emel Ketua Jabatan * :
  Lulus Induksi Umum / PTM :
  MAKLUMAT KURSUS YANG DIMOHON
  Tarikh Permohonan : 20/11/2017
  Jenis Kursus * :
  Nama Kursus * :

*Saya mengaku bahawa semua kenyataan yang dinyatakan dalam permohonan ini adalah BENAR.
Sekiranya kenyataan yang diberikan TIDAK BENAR, pihak kami berhak membatalkan permohonan ini;

  [ kembali ]
Hak Cipta Terpelihara © 2014 BTM Bahagian Teknologi Maklumat Pejabat SUK Pahang.
Paparan terbaik dengan menggunakan Internet Explorer 5.0 ke atas (1024 x 768 piksel)